top of page

Voorbeeld van een aanvraag: De onveiligste plek van Paramaribo

Updated: Jun 5

DIT ZIJN DE ECHTE VRAGEN IN HET FORMULIER / HET VOORBEELD IS VERZONNEN

Dit voorbeeld dient mede ter voorbereiding van het digitaal spreekuur op 15 februari 2024.

 

A.     Gegevens indiener/penvoerder

Voornaam: Janice

Adres: Voorbeeldstraat 12

Telefoonnummer: 12345678

Achternaam: Exemple

Geboortedatum: 01-01-2000

 

B.    Algemeen


1. Wat is de (werk)titel van het project?

De onveiligste plek van Paramaribo


2. Beschrijf in het kort het onderwerp, de vraagstelling en het medium waar de publicatie plaatsvindt (beknopt: max 60 woorden). 

In Suriname vallen jaarlijks ongeveer 70 doden in het verkeer, de meesten in

Paramaribo. Ik wil erachter komen wáár en op welke manier dat het vaakst gebeurt. Zo

breng ik de ‘onveiligste plekken’ van Paramaribo in kaart. Ik wil deskundigen laten

uitleggen met welke maatregelen er minder doden zouden vallen. Star News is bereid

het resultaat te publiceren. ATV zal er een televisie-item van maken.


3. Voor wie vraag je subsidie aan? (Kies één optie)

Voor mezelf


4. Wie voert/voeren het project uit? *

Ik


5. Bij de aanvraag dient een bestaand medium betrokken te zijn. Vermeld onderstaand de naam van het medium dat het project bij voldoende gebleken geschiktheid zal publiceren. Vermeld eventuele overige mediapartners.

  1. Welk medium zal het project bij voldoende gebleken resultaat publiceren? STARNIEUWS

  2. Eventueel ander medium dat gaat publiceren: ATV NIEUWS


6. Wanneer (datum, bij benadering) denk je het resultaat van het onderzoek te hebben gepubliceerd?

Begin juli 2024

 

C.    Subsidieaanvraag


7. Heb je eerder bij SSJS een aanvraag ingediend? 

Nee


8. Is de subsidie toegewezen?

Nee


9a. Welk bedrag (euro) in totaal (tijdvergoeding plus kosten) vraag je aan bij SSJS?

€ 425,00 (zie begroting)


9b. Welk deel van het totaalbedrag (euro) is bestemd als vergoeding voor de tijdsinvestering van de betrokken journalist(en)? 

€ 375,00 (3 projectweken oftewel 15 dagen)


9c. Welk deel van het totaalbedrag (euro) is bestemd voor onkosten?

€ 50,00 (taxi; zie begroting)


 D.    Projectvoorstel 


10. Licht je project toe in maximaal 500 woorden. *

Behandel daarin in elk geval de volgende vragen:

  • Wat is je onderzoeksvraag?

  • Wat is de aanleiding voor je onderzoek?

  • Hoe ga je de vraag onderzoeken? 

  • Wat is in grote lijnen de taakverdeling, indien meerdere journalisten aan het project

  • meewerken?

  • Wat is de actualiteitswaarde (welk nieuw inzicht of nieuws kan het opleveren)?

  • Waarom is het onderzoek maatschappelijk relevant?

Wat is de meest verkeersonveilige plek of situatie van Paramaribo en wat kan gedaan

worden om die veiliger te maken zodat er minder doden vallen? Dat zijn de

belangrijkste vragen van mijn project. Aanleiding is het het forse aantal

verkeersdoden in Suriname; gemiddeld 70 per jaar. Veel meer dan in het volle en

drukke Nederland, maar minder dan in sommige landen om ons heen zoals Guyana.

Zoveel dodelijke incidenten in een relatief kleine gemeenschap waar veel mensen

elkaar kennen, veroorzaken veel verdriet, angst en boosheid.

Ik ga cijfers opvragen bij instanties, verkeersdeskundigen raadplegen en een studie

raadplegen over de verkeers(on)veiligheid van Suriname. Om het journalistieke

verhaal beter te kunnen vertellen en te illustreren welke gevolgen een dodelijk ongeluk

kan hebben, wil ik twee of drie incidenten reconstrueren die voorkomen hadden

kunnen worden. Hoe gebeurde het precies en wat waren de menselijke gevolgen?

Ik hou tijdens mijn onderzoek contact met een collega van ATV over het meedoen aan

interviews en dergelijke. In de laatste fase zal er overleg zijn met de eindredacteur van

Star News, die tegelijk met ATV het ‘nieuws’ als eerste zal publiceren.

Er is nog nooit gepubliceerd over de meest onveilige plekken in Paramaribo. De

publicatie kan druk zetten op de overheid om er iets aan te doen. Daardoor worden in

de toekomst misschien levens gespaard, en dat is zeker maatschappelijk relevant.


11. Ruimte voor aanvullende informatie.

geen

 

DIT ZIJN DE ECHTE VRAGEN IN HET FORMULIER / HET VOORBEELD IS VERZONNEN

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page