top of page

Aanvraagformulier

Stichting Stimuleringsfonds Journalistiek Suriname verleent projectsubsidies aan professionele journalisten. Lees voordat je een subsidieaanvraag indient het subsidiereglement en de toelichting bij de aanvraag, zorgvuldig door. Daarin staan alle voorwaarden geformuleerd. 

Om voor behandeling in aanmerking te komen, dien je dit aanvraagformulier volledig in te vullen en de verplichte bijlagen te uploaden. Download het concept-aanvraagformulier hier als je je eerst wilt voorbereiden.

Heb je vragen, stuur dan een mail naar info@fonds-ssjs.org.
We nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met je op. 
 

Vul de velden zo compleet als mogelijk in. Velden met een * zijn verplicht in te vullen. 

 A.     Gegevens indiener/penvoerder
 B.    Algemeen
3. Voor wie vraag je subsidie aan? (Kies één optie)

4. Wie voert/voeren het project uit? *

Indien je subsidie aanvraagt voor jezelf, vul je hier je eigen naam in. Indien er meer aanvragers zijn, vul alle namen in. De eerstgenoemde is dan de naam van de penvoerder van de projectaanvraag.

Alleen natuurlijke personen kunnen een aanvraag indienen en alleen professionele journalisten kunnen projectsubsidie ontvangen voor hun journalistieke werkzaamheden en de daaraan gerelateerde onkosten.

Als penvoerder ben je de contactpersoon voor het fonds en van de mentor. Je bent verantwoordelijk voor de afmelding (voltooiing) van het project en de verantwoording van de toegekende onkosten. Let op: upload onderaan dit formulier een beknopte cv van alle aanvragers met links naar voorbeelden van eerder gepubliceerd werk.

0/60 woorden

Het bijvoegen van intentieverklaringen van de uitgever/hoofdredacteur of andere voor publicatie verantwoordelijk persoon is verplicht.  Een intentieverklaring is een schriftelijke verklaring waarin staat dat het medium bereid is het journalistieke project te publiceren, bij voldoende gebleken kwaliteit. 

 C.    Subsidieaanvraag
7. Heb je eerder bij SSJS een aanvraag ingediend?
8. Is de subsidie toegewezen?
Betreft deze aanvraag een aangepaste versie van de eerder afgewezen aanvraag?

Je wordt gevraagd bij de aanvraag een gespecificeerde begroting up te loaden. Gebruik daarvoor het begrotingssjabloon.

Dit is een raming. Na afloop van het project moet je de gemaakte onkosten kunnen verantwoorden.

Je kunt voor minimaal 1 en maximaal 6 weken een vergoeding à 125 euro per week aanvragen per project. In de aanvraag moet je de benodigde tijdsinvestering motiveren. De penvoerder deelt de toegekende bijdrage met eventueel andere journalisten die aan het project meewerken. Ook voor hen geldt de genoemde vergoeding.

 D.    Projectvoorstel 

10. Licht je project toe in maximaal 500 woorden. *

Behandel daarin in elk geval de volgende vragen:

  • Wat is je onderzoeksvraag?

  • Wat is de aanleiding voor je onderzoek?

  • Hoe ga je de vraag onderzoeken? 

  • Wat is in grote lijnen de taakverdeling, indien meerdere journalisten aan het project meewerken?

  • Wat is de actualiteitswaarde (welk nieuw inzicht of nieuws kan het opleveren)?

  • Waarom is het onderzoek maatschappelijk relevant?

Zijn er overige bijzonderheden te melden? Dan kan dat in dit venster.

0/500 woorden

12. Upload de volgende bijlagen:

1. Begroting volgens de begroting sjabloon.

2. Intentieverklaring van publicerend medium/publicerende media. Combineer en upload je bestanden als één file in PDF.

3. Beknopte cv van alle aanvragers, waarbij links naar relevante voorbeelden van eerder gepubliceerd werk kunnen worden bijgevoegd. Combineer en upload je bestanden als één file in PDF.

Begroting
Intentieverklaring
CV
 G.    Indienen

Door deze aanvraag in te dienen ga je akkoord met het subsidiereglement en de daarin gestelde voorwaarden.

Bedankt voor uw aanvraag! Wij maken spoedig contact met u.

Woordlimiet bereikt in een of meerdere velden. Controleer uw invoer en probeer opnieuw.

bottom of page