top of page

Afmeld- en evaluatieformulier

Vul de velden zo compleet als mogelijk in. Velden met een * zijn verplicht in te vullen. 

 A.     Gegevens indiener/penvoerder
 B.    Algemeen

Is de publicatie niet online verschenen maar alleen op papier?  Stuur dan een exemplaar van de print-publicatie naar SSJS, Mathoeralaan 32 Paramaribo – Suriname.

0/80 woorden

5. Is er een rechtenvrije foto of illustratie waarmee SSJS de productie op haar website kan gebruiken? Zo ja:

Upload de foto of illustratie hier
 C.    Subsidieaanvraag

0/100 woorden

7. Heb je contact gehad met een mentor? Zo ja, hoe vaak ongeveer? Geef een korte evaluatie van het contact: 

  • Vond je het contact van toegevoegde waarde en zo ja, wat precies? Geef concrete voorbeelden als je dat kan.

  • Had dit volgens jou beter gekund, en zo ja hoe? 

0/200 woorden

0/100 woorden

D.    Financiële verantwoording onkosten

9a. Welk bedrag heb je in totaal uitgegeven aan onkosten? Gebruik bijgevoegd begroting sjabloon om de onkosten te verantwoorden; licht de bedragen zoveel mogelijk toe. *

Upload de begroting hier

9b. Op welk bankrekeningnummer moet het bedrag worden overgemaakt? *

E.    Project

0/100 woorden

0/100 woorden

0/200 woorden

 F.    Indienen

Bedankt voor uw toezending!

Woordlimiet bereikt in een of meerdere velden. Controleer uw invoer en probeer opnieuw.

bottom of page