top of page

Over ons

De Stichting Stimuleringsfonds Journalistiek Suriname is opgericht in 2023 om de capaciteit en kwaliteit van de Surinaamse journalistieke sector te helpen verhogen. Uit het fonds kunnen op aanvraag journalistieke projecten worden gesubsidieerd. Tegelijk is een netwerk opgericht van ervaren mentoren waar aanvragers kunnen aankloppen voor de overdracht van expertise.  

Het initiatief werd geboren op het kennissymposium 'Check, Check & Doublecheck' dat in juni 2019 in Suriname werd gehouden. Het plan kreeg steun van de Surinaamse Vereniging van Journalisten en is uitgewerkt door een vrijwillige initiatiefgroep, met als doel voldoende middelen bij elkaar te krijgen om een fonds te vullen en een onafhankelijke stichting in Suriname op te richten die het project in eigen hand kan nemen. 

De initiatiefgroep werd gevormd door de journalisten Roy Khemradj, Sheila Sitalsing, Jeroen Trommelen en oud-directeur van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten Jessica Swinkels.

In 2022 werd de Stichting Democratie en Media in Amsterdam bereid gevonden om hoofdsponsor te worden voor een termijn van drie jaar, en verleende de stichting Johan Ferrier Fonds een startsubsidie.
 

Het fonds is voor algemene vragen bereikbaar via email.

Subsidie voor een project aanvragen kan alleen digitaal op de website, en wel hier.

Lees eerst de werkwijze hier.

Wil je een vrijblijvend (technisch) advies voordat je een aanvraag doet? 

Mail naar de coördinator van het mentoren-netwerk.

Het bestuur

Bestuursleden hebben affiniteit met de journalistieke sector in Suriname of zijn werkzaam geweest in de journalistiek. Zij zijn zich bewust van de waarde die deze sector in de samenleving heeft als waakhond van democratie en rechtsstaat in Suriname. De statuten, het subsidiereglement en het beoordelingskader voor toekenning van aanvragen, zorgen ervoor dat het bestuur, zowel individueel als collectief, op basis van neutraliteit en onafhankelijkheid kan besluiten.


Het bestuur is bij oprichting tot stand gekomen door tussenkomst van Stichting Projekta in nauwe samenwerking met de initiatiefgroep. Een van deze initiatiefnemers maakt ook deel uit van het bestuur. Werkwijze en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten


Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers, die voor de maximaal 7 vergaderingen vacatiegeld ter hoogte van 100 euro per beoordelingsronde ontvangen. Het bestuur beoordeelt de aanvragen op grond van criteria die beschreven staan in het subsidiereglement van de Stichting Stimuleringsfonds Journalistiek Suriname.

Het Bestuur

Bestuursleden

bottom of page